Maancirkels

De maan start haar cyclus van 28 dagen naast de zon en deze stand is de nieuwe maan. De maan beweegt van nieuwe maan naar volle maan, wanneer ze recht tegenover de zon staat en weer terug naast de zon. Bewustwording van het bewegen van de maan geeft ons natuurlijke informatie over onze gevoelsprocessen. Bewustwording van deze processen kunnen een waardevolle intentie meegeven aan persoonlijke groei. De werkzame invloed is duidelijk te zien in de natuur, wanneer bij volle maan de zee reageert met een hoge waterstand. Ook in ons systeem zijn gevoelige veranderingen van het maanlicht waarneembaar, door bijvoorbeeld een veranderende slaap of emotionele reacties in contact.

Daar waar natuurvolken zich van oudsher al bezighielden met waarnemen, maanstanden en vieringen, daar zijn wij dat enigszins verleerd.
De magische vieringen vanuit het natuurbewustzijn zet ik in sinds 2013 en geeft een bijzondere boost in persoonlijke ontwikkeling.

 

 

 

 

Bewustwording van de Nieuwe Maan

In een kleine groep of individueel wordt de beweging van de Maan ervaren en vanuit de persoonlijke horoscoop zet je een persoonlijke intentie neer. Het centrale thema van de Nieuwe Maan wordt aangevuld met jouw persoonlijke doelen waar de komende maan(d) meer aandacht voor mag zijn.

Heb je belangstelling voor de uitleg en geen tijd voor een samenkomst dan werk ik de Nieuwe Maan voor je uit op papier. Je krijgt dan voor de komende vier weken het algemene verhaal en de planeten die van invloed zijn in deze tijd met daarbij een persoonlijke uitwerking vanuit je persoonlijke horoscoop. Hiermee kun je heerlijk meebewegen in de energie en voel je waarschijnlijk ook duidelijk waar jouw behoeften liggen. Wees welkom om ook dit in overweging te nemen. Ik hoor graag van je!

Volle Maan viering

Het in groepsverband ervaren wat er losgelaten mag worden. Bij de Nieuwe Maan ging het om richting geven aan een persoonlijke intentie. Bij de Volle Maan viering vraag je aandacht voor, en sta je stil bij hetgeen losgelaten mag worden en wat je nog wilt volbrengen richting de komende Nieuwe Maan. Ik maak tijdens de Volle Maan een vuur, of op locatie, of daar waar de viering plaats gaat vinden.

 

Mooie woorden 

Door de maan avonden en persoonlijke coaching van Anneke, leef ik nu meer met de natuur, de seizoenen en de maan cyclus. Hierdoor heb ik mijn eigen ritme van het leven weer terug gevonden.

Hierdoor heb ik de moed gevonden om andere en nieuwe keuze te maken in mijn leven en leef ik nu het leven dat bij mij past.

Mariëlle Lenis

Met Mariëlle | Yoga, Meditatie & Voeding

Kan ik je ergens mee helpen?